Drumfanfare Promenadeband

Het ontstaan van Muziekvereniging Drumfanfare Promenadeband.

Hoe zijn wij ooit begonnen in 1970?

Als wandelsport en een samenwerking aangegaan met de Haagse Hooglanders.  Er werd een naam bedacht en wel ontspannings vereniging HOFSTAD. Echter de Haagse Hooglanders zagen in, dat deze samenwerking niet helemaal vlot liep. Deze vereniging heet  nu : The Hague Highland Pipeband.

In 1972  werden de eerste activiteiten georganiseerd. De leden van de drumband  wilde graag kaartavonden en carnavalfeesten in de vereniging.

Het bestuur toen, ging er over peinzen maar waren niet erg enthousiast, kaarten ging nog maar carnaval dat was uit den boze.

In 1973  werd  de boerenkapel De Prometoeters opgericht.  De leden werden ouder en durfde meer te zeggen.  Door zettingsvermogen  te  tonen en er kwamen er feestavonden, bingo en kaarten.

De drumband ging meer optreden en er kwam geld binnen. De leden van de band gingen zich  meer roeren. Men durfde te vragen voor nieuwe instrumenten zoals Es/Des trompetten. Maar volgens het bestuur moest eerst de jachthoorns worden bezet voordat men daarover kon praten.

In 1973 vond ook een wisseling plaatst in de sectie tamboers. Meneer R.Steens verving dhr.Scheffer. Men had ook een maandblad daarin werden stukjes geplaatst door leden nu doen wij dat via het GASTENBOEK.

Eind 1974 werden de leden van de drumband erg opstandig.  Het bestuur kon niet verkomen dat de drumband en wandelsport op eigen benen gingen staan. De HFvM  trachtte tot een compromie te komen, werd de knoop door gehakt. Echter wij waren trots op onze naam maar moesten hem loslaten. De leden kozen toen voor de Muziekvereniging Promenadeband.

Met deze naam en die van de Boerenkapel De Prometoeters gingen wij over de grenzen van Den Haag.

Men werd fanatieker en gingen naar concoursen om te kijken, waar staan wij. Blijven tot de finale  werd toen omgezet in een dagje uit. Wij, promoveerde naar de tweede divisie.

Wat een feest, nu gingen wij ervoor om een goede plaats in de eerste divisie. Dat hebben wij ook bereikt. Echter door de nieuwe indeling is de ERE-DIVISIE -EERSTE DIVISIE geworden.

Wij zijn nu ingedeeld in de TWEEDE -DIVISIE en hopen toch dat wij weer in de EERSTE DIVISIE komen.

Want  KERKRADE is voor korpsen hetzelfde, als spelen om de CUP in het FEIJENOORD-STADION

Van alle gebeurtenissen  is, een uitzondering daar gelaten, want in 2002 kregen wij een beker van een onbekende muziekvriend uitgereikt, tijdens de auditie van de H.F.v.M op het Binnenhof.

Dit is nog steeds onze grootste mysterie. Dat zal altijd wel zo blijven.

Ja, de Drumfanfare Promenadeband is en blijft een vereniging met eigen stijl.

Daar kunnen wij trots op zijn want de grondleggers van toen hebben toch

dromen waar gemaakt.

Echter hebben wij toch een beslissing genomen, met de hoop dat ooit weer fier en met trots kunnen lopen met een drumfanfare. Maar wij hebben onze onderafdeling nog . Waar wij super trots op zijn . Namelijk “DE BOERENKAPEL DE PROMETOETERS. Al actief  in 1973.  Hebben al vele optredens verzorgd.